GDPR - Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 träde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Kort förklarat så införs nya förordningar för att skydda privatpersoner inom EU från att få sin personliga information ofrivilligt såld och för att förhindra integritetskränkning.

Bonvisage cosmetics & beauty AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

-

När du genomför ett köp hos Bonvisage, registrerar dig för nyhetsbrev eller skapar ett användarkonto, kommer du att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifterna som du lämnar till oss kan exempelvis vara ditt namn, adress, personummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. När du genomför ett köp hos oss kommer vi att behandla uppgifter om köpet samt din köphistorik.

Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är för att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp och ditt användarkonto. Den rättsliga grunden för Bonvisages behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Syftet är också att kunna sköta din eventuella begäran om använding av ångerrätt, garanti och reklamation.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har Bonvisage inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden genetemot dig.

-

Om du har samtyckt till att få marknadsföring såsom nyhetesbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post eller post så kommer Bonvisage även behandla ditt namn, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamal. Den rättsliga grunden för Bonvisages behandling av dina personuppgifter är ditt samtyckte som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos oss eler i samband med ditt köp av produkter ur vårt sortiment.

-

Bonvisage kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Bonvisage för bokföringsändamål. Bonvisage kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för Bonvisages behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Bonvisage.

-

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

-

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter. Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
- Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
- Du har rätt att bli raderad ur olika register.
- Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
- Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
- Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering 

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionsnen hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Vid frågor vänligen kontakta oss på 040-611 98 45 eller info@bonvisage.se